Map of China

Read the Map of China


Point on a province to see its name in Chinese character and in Pinyin

ANHUI 安徽

BEIJING 北京

CHONGQING 重庆

FUJIAN 福建

GANSU 甘肃

GUANGDONG 广东

GUANGXI 广西

GUIZHOU 贵州

HAINAN 海南

HEBEI 河北

HEILONGJIANG 黑龙江

HENAN 河南

HUBEI 湖北

HUNAN 湖南

JIANGSU 江苏

JIANGXI 江西

JILIN 吉林

LIAONING 辽宁

NEI MONGOL 内蒙古
(Mongolie intérieure)

NINGXIA 宁夏

QINGHAI 青海

SHAANXI 陕西

SHANDONG 山东

SHANGHAI 上海

SHANXI 山西

SICHUAN 四川

TAIWAN 台湾

TIANJIN 天津

XINJIANG 新疆

XIZANG 西藏

YUNNAN 云南

ZHEJIANG 浙江