Salam Tahun Baru Cina 2020

Selamat Tahun Baru 2020
狗年大吉! Semoga anda berjaya pada tahun Khinzir!

Ucapan – ucapan Tahun Baru Cina yang paling popular.
Dengarkan ucapan – ucapan Tahun Baru Cina,
Kata – kata Selamat Tahun Baru Cina,
Mesej, Ungkapan, Kata-kata, Tatabahasa, Petikan.
Tekan ‘on’ untuk mendengarkan sebutan.
Kata – kata dan ucapan untuk Tahun Baru Cina.

 
  • Chenese New Year 2020 - RAT of Metal White
(ENGLISH) (ESPAÑOL) (FRANÇAIS) (PORTUGÊS)


Semoga berjaya dan semoga kejayaan besar pada Tahun Baru yang akan datang.

祝来年好运,并取得更大的成就。

zhù láinián hǎoyùn, bìng qǔdé gèng dà de chéngjiù.


Saya memberikan anda ucapan - ucapan yang baharu.
Terimalah ia sebagai tanda memori baharu untuk persahabatan kita yang berkekalan.

给您我无尽的新的祝福,
让它们成为我们永恒友谊的新的纪念。

gěínín wǒ wújìn de xīn de zhùfú,
ràng tāmen chéngwéi wǒmen yǒnghéng yǒuyì de xīn de jìniàn.


Saya berharap anda mempunyai Tahun Baru yang menggembirakan dan dimurahkan rezeki.

谨祝新年快乐幸福,大吉大利。

jǐn zhù xīnnián kuàilè xìngfú, dàjídàlì.


Semoga segala yang indah dan terbaik berada di dalam kad ini.
Saya, dengan seikhlas hati, ingin mengucapkan semoga anda bahagia, gembira dan berjaya.

愿一切最美好的祝福都能用这张贺卡表达,
真诚地祝您幸福、快乐、成功!

yuàn yīqiè zuì mĕ̌ihǎo de zhùfú dōu néng yòng zhè zhāng hèkǎ biǎodá,
zhēnchéng dì zhù nín xìngfú, kuàilè, chénggōng!


Semoga Tahun Baru yang akan datang membawakan anda kegembiraan, kasih sayang dan ketenangan.

愿新年为您带来快乐,友爱和宁静。

yuàn xīnnián wèi nín dàilàái kuàilè, yǒu'ài hé níngjìng.
Semoga kegembiraan dan kebahagiaan sentiasa bersama anda.

愿快乐幸福永伴您左右。

yuàn kuàilè xìngfú yǒng bàn nín zuǒyòu


Semoga berjaya, mempunyai kesihatan yang bagus, sentiasa bergembira dan melepasi Tahun Baru yang menyeronokkan.

祝好运、健康、喜悦、伴您度过一个快乐新年。

Zhù hǎoyùn, jiànkāng, xǐ yuè, bàn nín dùguò yī gè kuàilè xīnnián。


Semoga berjaya dan semoga kejayaan besar pada Tahun Baru yang akan datang.

祝来年好运,并取得更大的成就。

zhù láinián hǎoyùn, bìng qǔdé gèng dà de chéngjiù.


Terimalah ucapan - ucapan musim perayaan daripada saya.

请接受我节日的祝贺。

qǐng jiēshòu wǒ jiérì de zhùhè.


Terimalah ucapan-ucapan ikhlas Tahun Baru
saya dan saya berharap semoga anda kekal menikmati kesihatan yang baik.

请接受我诚挚的新年祝福,
祝身体健康。

qǐng jiēshòu wǒ chéngzhì de xīnnián zhùfú,
 zhù shēntǐ jiànkāng.


> Laman seterusnya

© 1998-2020 leChinois International Inc. and Michel Parent, Publisher


Laptops, $399 and under Power up with HP, Apple, and more.